O Nas

Odkrijte več o nas

Podrsaj

VZAJEMCI NEPREMIČNINE je podjetje, ki je del Skupine Vzajemci

Podjetje je namenjeno projektnim investicijam v nepremičnine različnih vrst in je posledica vizije, da izbranim vlagateljem ponudimo možnost sodelovanja pri uspešnih projektih.

Naša strategija stremi k iskanju različnih projektov, ne samo stanovanjskih, temveč tudi poslovnih in turističnih. Iščemo predvsem projekte, ki nudijo dodano vrednost bivanja ter v okolici pustijo pozitiven pečat. Izbiramo tiste projekte, kjer je gradbeno dovoljenje že pravnomočno, v nasprotnem se zavarujemo s pogodbo z odloženimi pogoji. Trenutno imamo v portfelju dva aktivna projekta, v naslednjih 5 letih pa želimo uspešno zaključiti 5 projektov.